Olgo Kinnisvara sünniks võib lugeda aastat 2007, kui ettevõtte asutaja ja omanik Rainer Olgo lõi esimese ettevõtte, mis hiljem sai nimeks Olgo OÜ. Reklaamikompanii poolt loodi 2008. aastal logo, mis on kasutusel tänaseni. Eelmisel aastal sai tähistatud ettevõtte esimest juubelit – täitus 10 aastat asutamisest. Algusaastatest peale on ettevõte tegelenud kinnisvara vahendamisega, kuid kogemusi on kogutud ka väiksemamahuliste kinnisvara arendustega ja erinevate kinnisvarabüroode osaluse omamisega, milleks olid Estace Kinnisvara ja Friis Kinnisvara. Tänasel päeval tegutseb Olgo OÜ valdusfirmana, omades erinevate ettevõtete osalusi ja kinnisvara.

Usaldusväärse koostööpartnerina osaleb Olgo Kinnisvara erinevates kinnisvara arendusprojektides nõustaja ja vahendajana projekti algusest lõpuni ning tegeleb kinnisvara vahendamisega. Ettevõte peab väga oluliseks olla kursis kinnisvaraturul toimuvaga, nii seadusloome kui turutrendidega, mistõttu pannakse suurt rõhku tugevale ja ühtsele meeskonnale ning iga meeskonnaliikme individuaalsesse arengusse. Olgo Kinnisvara eduvalemiks on INIMESED – meeskond, kliendid, koostööpartnerid – kellega KOOS luuakse väärtusi.

 

MISSIOON JA VISIOON

Missioon. Näeme kinnisvaraga seotud probleemides võimalusi ja seeläbi loome endale, koostööpartneritele ja klientidele lahendusi.

Visioon. Omame infot enamiku aktiivsete turuosaliste kohta enda piirkonnas ja oskame seda infot kõigile osapooltele kasulikult rakendada.

 

MEIE VÄÄRTUSED

Professionaalsed. Oleme põhjalikud ja kiired väljaselgitamaks klientide vajadusi, kuna tahame säästa Teie väärtuslikku aega. Meie jaoks on oluline olla kursis kinnisvara puudutava seadusandluse ning dokumentatsiooniga.

Pühendunud. Usume, et edu aluseks on INIMESED – meeskond, kliendid, koostööpartnerid – kellega koos luuakse väärtusi. Koolitame meeskonnaliikmeid, et tagada klientidele parim teenindus; juurutame „kliendi rahulolu/tagasiside“ süsteemi, mis aitab meeskonnal areneda paremaks; hoiame koostööpartnereid, pakkudes ideid ja aega ühisprojektide läbiviimisel.

Positiivsed. Meie motoks on, et „igale küsimusele leidub vastus“ ehk hoides meeled positiivsena, suudame pakkuda parimat teenust ja lahendada ka kõige keerulisemad probleemid.

Avatud. Teeme meeskonnaga pidevalt „ajurünnakuid“, et olla tänasest päevast sammuke ees, et saaksime nii klientidele kui ka koostööpartneritele pakkuda innovaatilisust. Oleme avatud kõikidele kokkulepetele ja pöörastele ideedele.

Sõbralikud ja ausad. Meie suhtlus on sõbralik ja soe. Hoolime klientidest ja koostööpartneritest. Toome välja nii väärtust tõstvad asjaolud kui ka puudused. Peame lugu aususest, sest ainult siis on võimalik saavutada parima tulemus kõikide osapoolte vahel.